Werkwijze:

Er zijn 1 á 2 intakegesprekken nodig om de problematiek te inventariseren.

Hierna worden één of meerdere hulpvragen geformuleerd.

Aan de hand van deze hulpvragen wordt, in overleg met u, het hulpverleningstraject afgesproken. Hierin worden onder meer het aantal gesprekken en de werkwijze vastgesteld.

Maria werkt zelfstandig in de eerstelijns.

Voor deze behandeling heeft u geen verwijzing nodig van de huisarts. Het recht op vergoeding en de hoogte ervan hangt af van de afgesloten aanvullende verzekering in combinatie met de beroepsvereniging waarbij de hulpverlener is aangesloten.

Dit kunt u vinden op www.de-nfg.nl.